III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjne OCD 2014

Katowice, 29 - 30 maja 2014 r.

Program

29 maja 2014, czwartek: wykłady 14.00 - 20.00

30 maja 2014, piątek: wykłady i warsztaty 8.30 - 18.00

 

Przewidujemy 12 punktów edukacyjnych izb lekarskich za pełny udział w konferencji.

 Komitet naukowy

dr Maciej Żerdziński (przewodniczący)
prof. Irena Krupka-Matuszczyk

Śp. prof. Jolanta Rabe-Jabłońska

prof. Tomasz Sobów
dr Tomasz Szafrański

 

 

 

Program 

  29 maja 2014, czwartek
   
14.00 - 14.15 Otwarcie konferencji
   
14.15 - 16.15 Sesja wykładowa 1
  Problematyka natręctw w psychiatrii: bieżąca pozycja nozologiczna i fenomenologia. Dr Maciej Żerdziński
  Lepsza wiedza o etiopatogenezie OCD szansą na bardziej skuteczną terapię. Dr Ewa Pilaczyńska-Jodkiewicz, Śp. prof. Jolanta Rabe-Jabłońska
  Zaburzenia schizoobsesyjne – próba definicji, różnicowania i leczenia. Dr Anita Pląder
   
16.15 - 16.45 Przerwa kawowa
 

 

16.45 - 17.30

Sesja satelitarna Lundbeck

O depresjach, zaburzeniach poznawczych w depresji i nowych możliwościach interwencji - wortioksetyna

Prof. dr hab. Tomasz Sobów
   
17.30 - 17.45 Przerwa
   
17.45 - 19.15

Sesja wykładowa 2

  Spektrum zaburzeń impulsywno-kompulsyjnych w chorobach wieku podeszłego. Prof. Tomasz Sobów
  Zbieractwo. Pomiędzy Pliuszkinem a DSM-5 - kryteria diagonostyczne, różnicowanie, leczenie. Dr Tomasz Szafrański
   

19.15 - 19.30

Dyskusja. Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
   

19.30 - 20.30

Kolacja
   
   
  30 maja 2014, piątek
   
08.30 - 10.00 Sesja wykładowa 3: Uzależenia, nałogi i OCD
  Uzależnienia oraz nałogi behawioralne jako OCD. Bogusław Habrat
  OCD na APA 2014 - relacja z Nowego Jorku. Sławomir Murawiec
   
10.00 - 10.20 Przerwa kawowa i sesja posterowa
   
10.20 - 11.50 Sesja wykładowa 4: Leczenie OCD/wprowadzenie do warsztatów
  W ujęciu bieżącym: próba standaryzacji i skuteczności. Hanna John-Ziaja
  20 lat leczenia OCD w II Oddziale Centrum Psychiatrii: opis metody złożonej. Angelika Gros, Maciej Żerdziński
   
11.50 - 12.00 Przerwa
   
12.00 - 13.00 Warsztat interaktywny z głosowaniem bezprzewodowym*
   
13.00 - 14.00 Warsztat interaktywny z głosowaniem bezprzewodowym*
   
14.00 - 15.00 Obiad
   
15.00 - 16.00 Warsztat interaktywny z głosowaniem bezprzewodowym*
   
16.00 - 17.00 Warsztat interaktywny z głosowaniem bezprzewodowym*
   
17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

* tematyka warsztatów - studia przypadków z głosowaniem bezprzewodowym
(prowadzenie - zespół Centrum Psychiatrii Katowice pod kiedunkiem Dr Macieja Żerdzińskiego):

  • OCD i depresja
  • OCD i schizofrenia
  • OCD i paranoja
  • Natręctwa religijne w OCD
  • OCD klęska i sukces

Zachęcamy do dodawania abstraktów posterów - więcej w dziale Postery.

  • Psychiatria.pl - portal wiedzy o psychiatrii i psychoterapii
  • EdukacjaMedyczna.pl
  • Medforum.com.pl